Hygienická správa objektů Praha

registrace do -DDD SYSTEM-

Registrace do systému pravidelné preventivní nebo represivní deratizace a dezinsekce. Dle současné platné legislativy, zejm. dle Zákona o ochraně veřejného zdraví je každý majitel a správce objektu povinen zajišťovat...

Dle současně platné legislativy, zejm. dle Zákona o ochraně veřejného zdraví je každý majitel a správce objektu povinen zajišťovat odbornou činnost cílenou na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců a dalších živočichů. Tuto deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má výše uvedenou povinnost vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku ČR organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.

více schovat

Požadavek:
V kterou dobu je nejvhodnější Vás kontaktovat?

Zaslané údaje nebudou poskytnuty třetím osobám a budou použity pouze pro zajištění Vašich požadavků...

Nebo pokračujte na:

Hygienická stanice hl. m. Prahy
Deratizace hl. m. Prahy